top of page

ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು

Principal
ಫಾ. ಸಂತೋಷ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಎಸ್.ಜೆ.
Mrs. Rameejanabhi Pinjar
ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಾ ನಾಡಗೌಡ
 ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ

   ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಲಮಾಣಿ 

ಉಪ ಪ್ರಂಶುಪಾಲರು

ಪಿಯುಸಿ

ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದ ಬಿರಾದಾರ್
ಮುಖ್ಯೋಪಾದ್ಯಾಯರು 
ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ
bottom of page